Month: December 2016

December 30, 2016 / / NEWS

“I’ll be back”

CMZMOVIE กลับมาแล้ว!

คำอมตะในหนัง Terminator หรือ คนเหล็ก ที่แสดงโดย อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ดูจะใช้กับ CMZMOVIE ในตอนนี้ได้เลย เมื่อเว็บนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หยุดนำเสนอเนื้อหาไปกว่าครึ่งปี!