Tag: golden grobe awards

January 9, 2017 / / AWARDS

เข้าสู่ต้นปีก็เป็นช่วงของงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่สถาบันต่างๆ จะมอบให้แด่ที่สุดของภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมา Golden Globe Awards หรือ รางวัลลูกโลกทองคำ ก็เป็นหนึ่งในรางวัลอันดับต้นๆ ที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก และในปี 2017 ก็เป็นครั้งที่ 74